Strona główna Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczne użytkowanie butli light

Co zawiera lekka butla light?

Butla light zawierają czysty Propan (C3H8), który jest magazynowany jako gaz płynny a następnie przetwarzany do postaci gazowej i w takiej postaci go użytkujesz

Jak bezpiecznie korzystać z butli kompozytowej light

Butla light jest równie bezpieczna jak tradycyjna butla stalowa. Jedynie niewłaściwe jej użytkowanie może spowodować poważne zagrożenie. Aby go uniknąć, zawsze postępuj wg poniższych zasad:

 • butla posiada folię ochronną na zaworze. Należy ją usunąć i sprawdzić czy zawór jest czysty i nie ma na nim jakichkolwiek zanieczyszczeń reduktor musi być właściwie dopasowany. Sprawdź czy reduktor jest ściśle dopasowany do zaworu butli i czy na wężu nie ma żadnych pęknięć, które mogą spowodować wyciek gazu
 • zawsze przechowuj butlę w pozycji pionowej. Jeśli z niej nie korzystasz upewnij się, że zawór na butli jest zamknięty
 • w przypadku wycieku gazu możesz go łatwo wyczuć ze względu na charakterystyczny zapach. Wówczas dobrze przewietrz pomieszczenia i usuń wszelkie łatwopalne materiały.

Podłączenie butli

 • butla posiada folię ochronną na zaworze. Należy ją usunąć i sprawdzić czy zawór jest czysty i nie ma na nim jakichkolwiek zanieczyszczeń
 • przekręć przełącznik na reduktorze zgodnie z ruchem wskazówek zegara (z pozycji pionowej na poziomą) – usłyszysz wówczas charakterystyczne kliknięcie
 • nałóż reduktor na zawór na butli, mocno naciśnij, aż do usłyszenia kliknięcia potwierdzającego prawidłowe zamontowanie
 • by upewnić się, że reduktor został prawidłowo przyłączony do zaworu, spróbuj unieść go do góry.Jeśli odłączy się od zaworu, powtórz czynności z punktu nr2
 • chcąc podłączyć gaz przekręć przełącznik gazu w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara ( z pozycji poziomej na pionową). PAMIĘTAJ, by zawsze po użyciu odłączać dopływ gazu!

Odłączenie butli

Przy reduktorach typu “Quick-On” 634 PR lub 634:

 • należy odłączyć dopływ gazu przekręcając przełącznik gazu na pozycję poziomą
 • następnie wcisnąć go i zdjąć reduktor z zaworu
 • UWAGA! Jeśli przełącznik gazu na reduktorze zacina się podczas przełączania, oznacza to, że reduktor został niepoprawnie zamontowany. Wówczas należy go najpierw odłączyć, a następnie powtórzyć wszystkie powyższe czynności. Butla musi być używana a także wymieniana z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa, z daleka od jakichkolwiek źródeł ognia czy materiałów łatwopalnych.

Reduktor do butli light

Butla kompozytowa light została zaprojektowana tak, by używać do niej 27mm zaworu. Reduktor ten posiada zacisk click-on, dzięki któremu zawsze jesteśmy pewni, że butla została prawidłowo podłączona (podczas podłączania słychać charakterystyczne kliknięcie).

Wymiana butli

Należy odłączyć reduktor stosując się do powyższych instrukcji, a następnie postępować zgodnie z dołączoną procedurą wymiany butli.

Oddział Rzeszów:

GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.

ul. Jachowicza 1, Rzeszów

rzeszow@greengas.pl

Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363

Szczegóły

© 2018 GreenGas | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: BigCom