Strona główna Do kuchni polecamy

Do kuchni polecamy

Instalacje kompaktowe na butle 33 kg (kompakt)

więcej

GreenGas light

więcej

Sklep firmowy

Dane techniczne butli

,

Dane techniczne butli:

Powołując się na polskie uregulowania prawne, przez butle rozumie się jednoprzestrzenne naczynie ciśnieniowe wykonane z blachy stalowej służące do przechowywania, transportu oraz zasilania urządzeń gazowych (zgodnie z definicją zawartą w przepisach UDT). Butle gazowe (propanowo-butanowe) podlegają uregulowaniom Urzędu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZP. „Zbiorniki ciśnieniowe. Zbiorniki przenośne (transportowe)”.

Lekka butla typu light

Podstawowe wymiary

 • pojemność gazu w butli: 10kg propanu
 • waga butli: 5.0 kg (+/-0.3kg)
 • wysokość: 571 mm (+/- 3mm)
 • średnica: 305 mm (+/- 3mm)

Właściwości butli:

 • zbudowana z pojemnika PET owinięta z zewnątrz matą z włókna szklanego
 • umieszczona w obudowie z materiału termoplastycznego, który dodatkowo chroni butlę przed uderzeniami
 • odporna na korozję, obojętna na działania atmosferyczne i środowiskowe
 • posiada metalowy zawór umieszczony wewnątrz

Powłoka kompozytowa:

 • wzmocniona włóknem szklanym
 • odporna na promieniowanie UV
 • doskonałe właściwości chroniące przed ogniem

 

Zewnętrzna powłoka ochronna

 • atrakcyjny wygląd zewnętrzny
 • przejrzysty korpus zasadniczy butli umożliwiający bieżącą kontrolę poziomu gazu
 • wygodny uchwyt
 • produkt bardzo wytrzymały, lekki, łatwy do transportu i składowania

Atesty

Produkt odpowiada normie Europejskiej EN 12245, Dyrektywie EC/ 36/ 1999/ TPED, ADR/ RID. Dopuszczony do użytkowania w Polsce przez Urząd Dozoru Technicznego.

Butla stalowa (11 kg i 33 kg) na gaz płynny składa się z poniższych elementów:

 • korpusu wykonanego z dwóch wytłoczek (dennic górnej i dolnej),
 • kołnierza (opcjonalnie),
 • szyjki, do której przyłączany jest zawór,
 • stopy,
 • zaworu butlowego

 

Każda butla zgodnie z prawodawstwem polskim powinna posiadać następujące oznaczenia trwałe:

 • znak wytwórcy,
 • numer fabryczny butli,
 • pojemność zbiornika w dm3,
 • nadciśnienie próbne w MPa,
 • pełną nazwę gazu lub mieszaniny gazowej i wzór chemiczny,
 • znak kontroli technicznej wytwórcy,
 • datę przeprowadzonego i wyznaczonego następnego badania zbiornika oraz znak rzeczoznawcy dozoru technicznego,
 • tarę w kg (masa próżnego zbiornika bez zaworu i kołpaka),
 • masę brutto zbiornika (masa zbiornika z najwyższą dopuszczalną masą płynu – bez kołpaka),
 • masę netto ładunku zbiornika (najwyższa dopuszczalna masa zawartego w zbiorniku płynu równa iloczynowi pojemności zbiornika w dm3 przez dopuszczalne napełnianie właściwe).


Zawór w butli gazowej to urządzenie służące do otwierania przepływu fazy gazowej propanu-butanu (względnie propanu) z butli do instalacji zasilającej odbiornik gazu oraz umożliwiające napełnianie butli próżnej, w przypadku wyczerpania się w niej gazu. Reduktor do butli gazowej to jedno- lub dwustopniowe urządzenie regulujące ciśnienie gazu. Reduktor Służy obniżeniu i utrzymywaniu stałej wartości ciśnienia gazu wypływającego z butli bez względu na stopień opróżnienia butli. Wymóg stosowania reduktorów w instalacjach gazu płynnego wynika bezpośrednio ze specyficznych właściwości LPG, który magazynowany jest w butlach i zbiornikach pod prężnością par własnych.

Nowoczesna butla motolight

butla stalowa z lekkiej stali do gazu płynnego propan-butan do wózków widłowych
Wymagania jakościowe:
– dla opakownia – zgodne z PN-EN 1442:2006 (Butle stalowe, spawane do wielokrotnego napełniania gazem ciekłym ropopochodnym (LPG) — Projektowanie i konstrukcja),
– dla gazu propan-butan – zgodne z PN-EN 589/2009

 

 

 

 

 

Gwarancja jakości:

Każda napełniona butla posiada plombę z folii termokurczliwej wraz z hologramem, co stanowi gwarancję legalnego napełnienia butli oraz wysokiej jakości produktu.

Oddział Rzeszów:

GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.

ul. Jachowicza 1, Rzeszów

rzeszow@greengas.pl

Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363

Szczegóły

© 2018 GreenGas | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: BigCom