Strona główna Produkcja gazu płynnego

Produkcja gazu płynnego

Produkcja gazu płynnego w rafineriach

W Polsce przeważające ilości gazów płynnych uzyskuje się z przerobu ropy naftowej w rafineriach, w których propan-butan powstaje głównie podczas krakowania i uwodornienia ropy naftowej, czyli procesów, w czasie których następuje termiczny rozkład węglowodorów połączony z ich uwodornieniem. Proces krakowania, czyli rozkład dużych drobin węglowodorowych zawartych w surowej ropie naftowej na większą liczbę małych drobin […]

więcej

Produkcja gazu płynnego na terenie pól naftowych

Gazy węglowodorowe wydobywane z ropą naftową są cennym surowcem do produkcji paliw i półproduktów do syntezy petrochemicznej. Głównymi produktami przeróbki zachowawczej tych gazów są: gazolina, gaz płynny i odgazolinowany, węglowodory indywidualne o czystości technicznej takie jak propan, izobutan, n-butan, pentan. Przeróbke gazu ziemnego i gazów wydobywanych z ropą naftową prowadzi się w gazoliniarniach budowanych na […]

więcej
Oddział Rzeszów:

GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.

ul. Jachowicza 1, Rzeszów

rzeszow@greengas.pl

Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363

Szczegóły

© 2018 GreenGas | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: BigCom