Strona główna Przechowywanie i transport gazu płynnego

Przechowywanie i transport gazu płynnego

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowej

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowej Należy: Z uwagą obchodzić się z butlą, aby nie uszkodzić zaworu. Uszkodzony zawór może być powodem wycieku gazu z butli. Zawsze składować butle w pozycji stojącej z zamkniętym zaworem. Wymianę butli przeprowadzać tylko przy zamkniętym zaworze. Przeprowadzać kontrole szczelności połączenia używając wody mydlanej. Regularnie sprawdzać szczelność przewodów łączących. Regularnie wietrzyć […]

więcej

Przechowywanie i transport gazu płynnego – reduktory

Reduktor do butli gazowej to jedno- lub dwustopniowe urządzenie regulujące ciśnienie gazu. Reduktor służy obniżeniu i utrzymywaniu stałej wartości ciśnienia gazu wypływającego z butli bez względu na stopień opróżnienia butli. Wymóg stosowania reduktorów w instalacjach gazu płynnego wynika bezpośrednio ze specyficznych właściwości LPG, który magazynowany jest w butlach i zbiornikach pod prężnością par własnych. nr […]

więcej

Przechowywanie i transport gazu płynnego – zawory butlowe

Zawór w butli gazowej to urządzenie służące do otwierania przepływu fazy gazowej propanu-butanu (względnie propanu) z butli do instalacji zasilającej odbiornik gazu oraz umożliwiające napełnianie butli próżnej, w przypadku wyczerpania się w niej gazu. nr element  1  Korpus górny  2  Korpus dolny  3  Dyfuzor  4  Gwint do połączenia z butlą  5  Zaworek bezpieczeństwa Zawór stosowany […]

więcej

Transport gazu płynnego

Transport gazu płynnego z uwagi na właściwości LPG podlega przepisom regulującym transport materiałów niebezpiecznych. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska transport LPG podlega szczególnym rygorom w zakresie klasyfikacji materiału, jego dopuszczenia do przewozu, doboru opakowania, oznakowania oraz wymagań odnoszących się do kierowcy, środka transportu i realizacji przewozu. Podstawowym aktem prawnym regulującym przewóz […]

więcej

Przechowywanie gazu płynnego – zbiorniki

zechowywanie gazu płynnego – zbiorniki Zbiornik na gaz płynny. Zbiorniki wyposażone są w niezbędną armaturę odcinającą, kontrolną i redukcyjną, zapewniającą bezpieczne napełnianie i eksploatację. Zbiornik do magazynowania gazu płynnego powinien być wyposażony w: zawory bezpieczeństwa, zawory odcinające, poziomowskaz z niezależnym wskaźnikiem maksymalnego dopuszczalnego napełnienia (z wyjątkiem poziomowskazów cieczowych), automatycznie działające zawory zabezpieczające przed wypływem gazu […]

więcej

Przechowywanie gazu płynnego – butle

Powołując się na polskie uregulowania prawne, przez butle rozumie się jednoprzestrzenne naczynie ciśnieniowe wykonane z blachy stalowej służące do przechowywania, transportu oraz zasilania urządzeń gazowych (zgodnie z definicją zawartą w przepisach UDT). Butle gazowe (propanowo-butanowe) podlegają uregulowaniom Urzędu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZP. „Zbiorniki ciśnieniowe. Zbiorniki przenośne (transportowe)”. Butla stalowa 11 kg i butla kompozytowa BP Gas […]

więcej
Oddział Rzeszów:

GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.

ul. Jachowicza 1, Rzeszów

rzeszow@greengas.pl

Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363

Szczegóły

© 2018 GreenGas | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: BigCom