Strona główna Informacje o LPG

Informacje o LPG

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowej

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowej Należy: Z uwagą obchodzić się z butlą, aby nie uszkodzić zaworu. Uszkodzony zawór może być powodem wycieku gazu z butli. Zawsze składować butle w pozycji stojącej z zamkniętym zaworem. Wymianę butli przeprowadzać tylko przy zamkniętym zaworze. Przeprowadzać kontrole szczelności połączenia używając wody mydlanej. Regularnie sprawdzać szczelność przewodów łączących. Regularnie wietrzyć […]

więcej

Przechowywanie i transport gazu płynnego – reduktory

Reduktor do butli gazowej to jedno- lub dwustopniowe urządzenie regulujące ciśnienie gazu. Reduktor służy obniżeniu i utrzymywaniu stałej wartości ciśnienia gazu wypływającego z butli bez względu na stopień opróżnienia butli. Wymóg stosowania reduktorów w instalacjach gazu płynnego wynika bezpośrednio ze specyficznych właściwości LPG, który magazynowany jest w butlach i zbiornikach pod prężnością par własnych. nr […]

więcej

Przechowywanie i transport gazu płynnego – zawory butlowe

Zawór w butli gazowej to urządzenie służące do otwierania przepływu fazy gazowej propanu-butanu (względnie propanu) z butli do instalacji zasilającej odbiornik gazu oraz umożliwiające napełnianie butli próżnej, w przypadku wyczerpania się w niej gazu. nr element  1  Korpus górny  2  Korpus dolny  3  Dyfuzor  4  Gwint do połączenia z butlą  5  Zaworek bezpieczeństwa Zawór stosowany […]

więcej

Transport gazu płynnego

Transport gazu płynnego z uwagi na właściwości LPG podlega przepisom regulującym transport materiałów niebezpiecznych. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska transport LPG podlega szczególnym rygorom w zakresie klasyfikacji materiału, jego dopuszczenia do przewozu, doboru opakowania, oznakowania oraz wymagań odnoszących się do kierowcy, środka transportu i realizacji przewozu. Podstawowym aktem prawnym regulującym przewóz […]

więcej

Przechowywanie gazu płynnego – zbiorniki

zechowywanie gazu płynnego – zbiorniki Zbiornik na gaz płynny. Zbiorniki wyposażone są w niezbędną armaturę odcinającą, kontrolną i redukcyjną, zapewniającą bezpieczne napełnianie i eksploatację. Zbiornik do magazynowania gazu płynnego powinien być wyposażony w: zawory bezpieczeństwa, zawory odcinające, poziomowskaz z niezależnym wskaźnikiem maksymalnego dopuszczalnego napełnienia (z wyjątkiem poziomowskazów cieczowych), automatycznie działające zawory zabezpieczające przed wypływem gazu […]

więcej

Przechowywanie gazu płynnego – butle

Powołując się na polskie uregulowania prawne, przez butle rozumie się jednoprzestrzenne naczynie ciśnieniowe wykonane z blachy stalowej służące do przechowywania, transportu oraz zasilania urządzeń gazowych (zgodnie z definicją zawartą w przepisach UDT). Butle gazowe (propanowo-butanowe) podlegają uregulowaniom Urzędu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZP. „Zbiorniki ciśnieniowe. Zbiorniki przenośne (transportowe)”. Butla stalowa 11 kg i butla kompozytowa BP Gas […]

więcej

Zastosowanie gazu płynnego w pojazdach

Gaz płynny znajduje zastosowanie nie tylko w gospodarstwach domowych i procesach technologicznych, ale również w transporcie. Stanowi on praktyczną alternatywę dla benzyny i oleju napędowego. Łatwy dostęp oraz oszczędności, jakie przynosi użytkowanie tego ekologicznego paliwa, sprawiły, iż cieszy się on coraz większym powodzeniem. LPG  stosowany jest do napędzania wózków widłowych, pojazdów samochodowych, autobusów i maszyn. […]

więcej

Zastosowanie gazu płynnego do celów grzewczych

Systemy grzewcze i chłodnictwo LPG znajduje zastosowanie w ogrzewaniu wielkopowierzchniowych zakładów przemysłowych m.in. hal produkcyjnych czy magazynów etc. Wielkość pomieszczeń ogrzewanych oraz potrzeby grzewcze i wentylacyjne determinują zakres wykorzystania gazu płynnego w poszczególnych urządzeniach grzewczych, tj. m.in. nagrzewnice powietrza czy promienniki gazowe. Szczególnie efektywne ekonomicznie jest ogrzewanie pomieszczeń przemysłowych lub usługowych z zastosowaniem promieniowania. Oszczędności […]

więcej

Zastosowanie gazu płynnego w technologii

1. Termokatalityczne przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych – LPG zasila linie technologiczne, w których wysortowane z odpadów komunalnych tworzywa sztuczne poddawane są obróbce termicznej w hermetycznie zamkniętym zbiorniku i bez dostępu tlenu (nie występuje proces spalania). Wykorzystywane odpady z tworzyw sztucznych to w szczególności opakowania produktów rafineryjnych, przemysłu spożywczego, chemii gospodarczej, przemysłowej i kosmetycznej, strzykawki […]

więcej

Zastosowanie gazu płynnego w biznesie

Gaz płynny znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, gdzie jest wręcz niezastąpiony ze względu na swoje właściwości. Wysoka wydajność energetyczna, możliwość uzyskania kontrolowanych wysokich temperatur, stabilny płomień oraz możliwość przechowywania i transportu sprawiają, że wiele zakładów produkcyjnych stosuje gaz płynny do ogrzewania hal przemysłowych oraz w różnego rodzaju procesach technologicznych. Do niewątpliwych zalet gazu płynnego […]

więcej
Oddział Rzeszów:

GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.

ul. Jachowicza 1, Rzeszów

rzeszow@greengas.pl

Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363

Szczegóły

© 2018 GreenGas | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: BigCom